Pšawopisna kontrola

Wše słowniki pomjenjone dołojce wužywaju tu samu bazu słow a gramatiku a deje w teoriji daś ten sam wuslědk.

Jolic wužywaš wobglědowak Firefox, wóloduj dodank za Firefox. Jolic wužywaš e-mailowy klient Thunderbird, wóloduj dodank za Thunderbird.

Stej teke dodanka za wužywarjow LibreOffice and OpenOffice.org.

Jolic wužywaš wobglědowaka Google Chrome abo pódobnych (ako na pś. Chromium abo Iron), glědaj instrukciju za Chrome.

Jolic twój program wužywa Hunspell za pšawopisnu kontrolu (na pśikład, wobglědowak Opera), glědaj instrukciju za Hunspell.

Jolic twój program wužywa Aspell za pšawopisnu kontrolu (na pśikład Pidgin abo KDE), glědaj instrukciju za Aspell.


Jolic jo se Tebje wugbało dolnoserbski słownik instalěrowaś, móžoš how wopytaś, kak wón źěła: klikni pšawu tastu myški w tekstowe pólo dołojce a wužyj słownika w Twójom wobglědowaku.