Druge składy

Pruwowanje prawopisa za hornjoserbšćinu
Projekt za twórjenje górnoserbskej pšawopisnej kontroli za wjele programow. Aktualnje dajo słownik za OpenOffice/LibreOffice.
Sorbzilla
Dolno- a górnoserbski pśełožk a dodanki za programy Mozilla.