Impresum

derbnik at users dot sourceforge dot net

Źěki

Źěk za Philippa H. Polla, awtora rědnego a lichotnego pisma Linux Libertine, kótarež wužywarje wobglědowakow Firefox 3.5, Opera 10, Safari 3.1 (a druge z WebKit 520+) a nowšych wiźe na toś tom cełem boce.

Wó boce

Wše tudejše wobraze a fotografije su wužyte, dokulaž za nich njewobstoj awtorske pšawo — pak su to stare wobraze (Waltera Morasa a teke ze "Spreewald-Album") pak fotografije "public domain". Wóne daju se namakaś na boce Wikimedia Commons.

Bok jo pó internetowych standardach natwarjony (jo pšawy XHTML a CSS) tak, aby był pśistupny za wšych, teke zbrašnych. Njewužywa daniž JavaScript daniž Flash.