Kak wobglědowak za serbšćinu nastajiś

Kuždy wobglědowak sćelo specialnu informaciju ("HTTP header Accept-Language") k serweroju, gaž stupijoš na internetowy bok. Z toś tu informaciju někotare boki mógu wótpósłaś wopśimjeśe w rěcy, kótaruž nejlubjej wužywaš — móžoš to wiźeś na boce translatewiki.net.

Kak to źěła? Wobglědowak ma lisćinu kodow rěcow ("en" za engelsku, "de" za nimsku, "dsb" za dolnoserbsku a "hsb" za górnoserbsku). Serwer dostawa taku lisćinu, bjerjo rěc z prědnego flaka a pódajo wopśimjeśe w toś tej rěcy; gaž njamóžo wužyś tej rěcy, bjerjo rěc z drugego flaka a tak dalej.

Opera
Tools → Preferences → General → Language → Details → Add→ User-defined
Internet Explorer
Tools → Internet options → General → Look → Languages → Add → User-defined
Firefox
Firefox → Preferences → Preferences → Content → Languages → Choose
Google Chrome
Njejo to móžne.

Aby pśepytaś lěc nastawki źěłaju, zastup na głowny bok. Dejš dolnoserbski indeks wiźeś, pśeto wón pśepytujo, kaku rěc coš. Teke rěd na tom boce pokazujo rěcne nastajenja wobglědowaka.