Głowny bok

Dolnoserbska rěc jo rěc słowjańskego luda, Dolnych Serbow, bydlecych w Łužycy pódla Chóśebuza w Nimskej. Ako pódwjacornosłowjańska rěc jo pódobna mjazy drugim češćinje a pólšćinje.

Pšawopisna kontrola - screenshot

Na tym boce namakaš wěcy wužytne za pisanje w dolnoserbšćinje: słowniki za pšawopisnu kontrolu we wšakich formatach a tastaturowy layout za malsne pisanje z kompjuterom z dolnoserbskimi abo górnoserbskimi pismikami na kuždej tastaturje.

Aktualizacije

Aby dostawaś awtomatiske powěsći, móžoš wužyś RSS nowych datajow na SourceForge.

2015-01-13
Wudaśe wersije 1.5.0 słownika z wjele pópšawjenjami lisćiny słow.
2013-12-09
Wudaśe wersije 1.4.7 słownika: nowe słowa, korektura zmólkow w regulach słownika. Słownik źěła w Chrome a nowych wersijach Opera (glědaj aktualizěrowane instrukcije w sekciji "Pšawopisna kontrola" togo boka).